Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczeństwa
„ENERGIA ELEKTRYCZNA”


 Szanowni Państwo !

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie mając na uwadze bezpieczeństwo naszego Kraju, rozpoczęła cykl projektów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrony jej podmiotowej (prosumenckiej) niezależności.

Wyniki badań ankietowych będą wykorzystane w pracach naukowych, a w sposób szczególny posłużą do realizacji projektów na terenie badanych samorządów lokalnych, jeżeli wyrażą One takowe zainteresowanie.

Już teraz, serdecznie DZIĘKUJEMY Pani / Panu za poświęcony czas na udzielenie Swojej odpowiedzi, na niniejsze pytania zawarte w ankiecie, która jest dobrowolna i anonimowa.  

Ankieta składa się z 28 pytań.