Rola Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST)
w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej


Szanowni Państwo !

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie mając na uwadze bezpieczeństwo naszego Kraju, rozpoczęła cykl projektów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrony jej podmiotowej (prosumenckiej) niezależności

Celem badania jest sprawdzenie, jak gminy radzą sobie z zagadnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na swoim terenie, jakie stosują środki zaradcze, a w szczególności – czy podejmowane są działania ograniczające zapotrzebowanie
na energię osób najuboższych.

Celem perspektywicznym jest znalezienie skutecznych sposobów systemowego rozwiązywania tego problemu.

Wyniki badań ankietowych będą wykorzystane w pracach naukowych, a w sposób szczególny posłużą do realizacji projektów na terenie badanych samorządów lokalnych, jeżeli wyrażą One  takowe zainteresowanie.    

Już teraz, serdecznie DZIĘKUJEMY Pani / Panu za poświęcony czas na udzielenie Swojej odpowiedzi, na niniejsze pytania zawarte w ankiecie, która jest dobrowolna i anonimowa.

Ankieta składa się z 41 pytań.